Δευτέρα 14 Μαρτίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι η προγραμματισμένη για το Σάββατο 2 Απριλίου 2011 ημερίδα ακυρώνεται.