Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2013 - 2015

Πρόεδρος :
   Έφη Μανίτσα
Αντιπρόεδρος:
  Αθηνά Αβδελά
Γεν. Γραμματέας:
  Κωνσταντίνα Φραγκή
Ταμίας:
  Στέλλα Δέλη
Ειδ. Γραμματέας:
  Στέλλα Μπελιά
Δημ. Σχέσεις:
  Έφη Μπάκα
  Ελένη Πασχαλίδου

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!


ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ο.M.E.P ΑΘΗΝΑΣ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2014!