Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2011


12 Φεβρουαρίου 2011
Ημερίδα με θέμα «Η Επικοινωνία στο Νηπιαγωγείο»


22 Ιανουαρίου 2011
Ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος του διαδικτύου στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού προσχολικής και πρώτης παιδικής ηλικίας, κίνδυνοι στο διαδίκτυο, μέτρα προστασίας από τους γονείς»