Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Παγκόσμιας Οργάνωσης Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ) 2011
8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλ. Επιτροπής ΟΜΕΡ
1ο Παγκύπριο Συνέδριο Κυπριακής Επιτροπής ΟΜΕΡ

Δημιουργικότητα και μάθηση στην πρώτη παιδική ηλικία

Λευκωσία, 6 – 8 Μαΐου 2011

www.omep.com.cy