Κυριακή 13 Μαρτίου 2022

"Μυθολογία και Φύση για παιδιά προσχολικής ηλικίας", 18-3-2022

Η σύνδεση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας Zoom.

https://wwf.zoom.us/j/95977052295?pwd=T2F5Ni9TSTlpcnhKWTNUeHpwZE1xQT09