Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2022

Ζωντανή Ροή

 Όποιος δεν μπορεί να μπει στο Zoom μπορεί να παρακολουθήσει στο YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=kvNaOgIfBII