Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016

ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2015 - 2017

  1. Πρόεδρος: Έφη Μανίτσα 
  2. Αντιπρόεδρος:Αθηνά Αβδελά 
  3. Γεν. Γραμματέας:Κωνσταντίνα Φραγκή 
  4. Ταμίας:Στέλλα Μπελιά 
  5. Ειδ. Γραμματέας:Έφη Μπάκα
  6. Δημ. Σχέσεις:Αναστασία Δίπλα, Ελένη Πασχαλίδου