Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!

Χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά του κόσμου 
Το καθένα σας είναι μοναδικό όπως και το δακτυλικό σας αποτύπωμα 
αλλά όλα είσαστε ίσα και πρέπει να απολαμβάνετε τα ίδια δικαιώματα 
χωρίς διακρίσεις