Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ