Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι η προγραμματισμένη για το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013 ημερίδα ακυρώνεται.