Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2024

3-2-2024 Βιωματικό Εργαστήρι "Η Συνέλευση των παιδιών" - Τα πρώτα βήματα άσκησης στη δημοκρατία