Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ ‘’ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΛΕΝΕ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΠΕ’’