Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ''Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ORIGAMI - ΧΑΡΤΟΔΙΠΛΩΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ''