Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2014

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ - Αρθρωτικές αποκλίσεις στην προσχολική ηλικία - Προβλήματα Λόγου και Ομιλίας σε παιδιά που μεγαλώνουν σε δίγλωσσο περιβάλλον