Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ OMEP

7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ OMEP
ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 6-8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009